<tr id="6m9ga"><sup id="6m9ga"></sup></tr>
  1. <tr id="6m9ga"><option id="6m9ga"></option></tr>
   您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
   国寿中证500ETF申购赎回限制清单
   日期:
   基本信息
   最新公告日期   2024-05-31
   基金名称  国寿中证500ETF
   基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
   一级市场基金代码  510561
   2024-05-30 日信息内容
   现金差额(单位:元)   -7,020.07
   最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,402,742.93
   基金份额净值(单位:元)   1.2014
   2024-05-31 日信息内容
   红利金额(单位:元)    0.0000
   预估现金部分(单位:元)   -5,447.07
   现金替代比例上限    50.00%
   是否需要公布IOPV    是
   最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
   申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
   申购上限    无
   赎回上限    20,000,000.00
   本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
   成份股信息内容
   证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
   000009 中国宝安 800 深市退补 10.0% 10.0% 7936.0
   000021 深科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 5276.0
   000027 深圳能源 500 深市退补 10.0% 10.0% 3670.0
   000031 大悦城 500 深市退补 10.0% 10.0% 1345.0
   000039 中集集团 700 深市退补 10.0% 10.0% 6685.0
   000050 深天马A 500 深市退补 10.0% 10.0% 3760.0
   000060 中金岭南 1000 深市退补 10.0% 10.0% 4730.0
   000066 中国长城 700 深市退补 10.0% 10.0% 6363.0
   000089 深圳机场 400 深市退补 10.0% 10.0% 2756.0
   000155 川能动力 300 深市退补 10.0% 10.0% 3489.0
   000156 华数传媒 400 深市退补 10.0% 10.0% 2708.0
   000400 许继电气 300 深市退补 10.0% 10.0% 9039.0
   000401 冀东水泥 400 深市退补 10.0% 10.0% 1992.0
   000402 金 融 街 500 深市退补 10.0% 10.0% 1500.0
   000423 东阿阿胶 200 深市退补 10.0% 10.0% 13708.0
   000513 丽珠集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 3876.0
   000519 中兵红箭 300 深市退补 10.0% 10.0% 3939.0
   000537 中绿电 200 深市退补 10.0% 10.0% 2040.0
   000539 粤电力A 300 深市退补 10.0% 10.0% 1698.0
   000547 航天发展 500 深市退补 10.0% 10.0% 3425.0
   000553 安道麦A 200 深市退补 10.0% 10.0% 1210.0
   000559 万向钱潮 500 深市退补 10.0% 10.0% 2505.0
   000563 陕国投A 1200 深市退补 10.0% 10.0% 3528.0
   000581 威孚高科 200 深市退补 10.0% 10.0% 3658.0
   000591 太阳能 1100 深市退补 10.0% 10.0% 5830.0
   000598 兴蓉环境 700 深市退补 10.0% 10.0% 5215.0
   000623 吉林敖东 400 深市退补 10.0% 10.0% 5776.0
   000629 钒钛股份 1800 深市退补 10.0% 10.0% 5292.0
   000630 铜陵有色 2900 深市退补 10.0% 10.0% 11542.0
   000636 风华高科 400 深市退补 10.0% 10.0% 4900.0
   000683 远兴能源 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7350.0
   000703 恒逸石化 800 深市退补 10.0% 10.0% 5760.0
   000709 河钢股份 1600 深市退补 10.0% 10.0% 3472.0
   000723 美锦能源 1200 深市退补 10.0% 10.0% 6708.0
   000728 国元证券 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6420.0
   000729 燕京啤酒 500 深市退补 10.0% 10.0% 4670.0
   000738 航发控制 300 深市退补 10.0% 10.0% 6033.0
   000739 普洛药业 200 深市退补 10.0% 10.0% 2918.0
   000750 国海证券 1500 深市退补 10.0% 10.0% 4755.0
   000778 新兴铸管 900 深市退补 10.0% 10.0% 3330.0
   000783 长江证券 1500 深市退补 10.0% 10.0% 8295.0
   000785 居然之家 1000 深市退补 10.0% 10.0% 2840.0
   000825 太钢不锈 900 深市退补 10.0% 10.0% 3447.0
   000830 鲁西化工 400 深市退补 10.0% 10.0% 4940.0
   000831 中国稀土 200 深市退补 10.0% 10.0% 5552.0
   000878 云南铜业 500 深市退补 10.0% 10.0% 6835.0
   000883 湖北能源 800 深市退补 10.0% 10.0% 4736.0
   000887 中鼎股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 3876.0
   000893 亚钾国际 200 深市退补 10.0% 10.0% 3836.0
   000898 鞍钢股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 2070.0
   000930 中粮科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 2484.0
   000932 华菱钢铁 1600 深市退补 10.0% 10.0% 8464.0
   000933 神火股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 14034.0
   000937 冀中能源 400 深市退补 10.0% 10.0% 3228.0
   000958 电投产融 600 深市退补 10.0% 10.0% 2436.0
   000959 首钢股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 1872.0
   000960 锡业股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 6736.0
   000967 盈峰环境 500 深市退补 10.0% 10.0% 2290.0
   000970 中科三环 400 深市退补 10.0% 10.0% 3264.0
   000975 银泰黄金 700 深市退补 10.0% 10.0% 12943.0
   000987 越秀资本 600 深市退补 10.0% 10.0% 3264.0
   000988 华工科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 12004.0
   000997 新 大 陆 300 深市退补 10.0% 10.0% 4524.0
   000998 隆平高科 400 深市退补 10.0% 10.0% 4496.0
   001203 大中矿业 200 深市退补 10.0% 10.0% 2146.0
   001227 兰州银行 1100 深市退补 10.0% 10.0% 2783.0
   001286 陕西能源 300 深市退补 10.0% 10.0% 3270.0
   001872 招商港口 100 深市退补 10.0% 10.0% 1885.0
   001914 招商积余 200 深市退补 10.0% 10.0% 2284.0
   002008 大族激光 300 深市退补 10.0% 10.0% 6174.0
   002010 传化智联 500 深市退补 10.0% 10.0% 2200.0
   002019 亿帆医药 300 深市退补 10.0% 10.0% 3981.0
   002025 航天电器 100 深市退补 10.0% 10.0% 4425.0
   002028 思源电气 200 深市退补 10.0% 10.0% 14450.0
   002030 达安基因 400 深市退补 10.0% 10.0% 2564.0
   002032 苏泊尔 100 深市退补 10.0% 10.0% 5382.0
   002044 美年健康 1200 深市退补 10.0% 10.0% 5076.0
   002056 横店东磁 300 深市退补 10.0% 10.0% 4176.0
   002064 华峰化学 800 深市退补 10.0% 10.0% 6152.0
   002065 东华软件 900 深市退补 10.0% 10.0% 4455.0
   002078 太阳纸业 600 深市退补 10.0% 10.0% 9120.0
   002080 中材科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 4584.0
   002092 ST中泰 800 深市必须 3328.0
   002120 韵达股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 5358.0
   002128 电投能源 300 深市退补 10.0% 10.0% 6780.0
   002131 利欧股份 2600 深市退补 10.0% 10.0% 4576.0
   002138 顺络电子 300 深市退补 10.0% 10.0% 7374.0
   002152 广电运通 500 深市退补 10.0% 10.0% 5380.0
   002153 石基信息 300 深市退补 10.0% 10.0% 1959.0
   002155 湖南黄金 300 深市退补 10.0% 10.0% 5850.0
   002156 通富微电 400 深市退补 10.0% 10.0% 9504.0
   002185 华天科技 1000 深市退补 10.0% 10.0% 8180.0
   002192 融捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3453.0
   002195 岩山科技 2200 深市退补 10.0% 10.0% 6116.0
   002203 海亮股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 4335.0
   002223 鱼跃医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 7776.0
   002240 盛新锂能 200 深市退补 10.0% 10.0% 3312.0
   002244 滨江集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 4185.0
   002262 恩华药业 200 深市退补 10.0% 10.0% 4652.0
   002266 浙富控股 1000 深市退补 10.0% 10.0% 3160.0
   002268 电科网安 200 深市退补 10.0% 10.0% 3130.0
   002273 水晶光电 500 深市退补 10.0% 10.0% 7545.0
   002281 光迅科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 6616.0
   002294 信立泰 200 深市退补 10.0% 10.0% 5378.0
   002299 圣农发展 300 深市退补 10.0% 10.0% 4926.0
   002326 永太科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 2823.0
   002340 格林美 2000 深市退补 10.0% 10.0% 13220.0
   002353 杰瑞股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 6996.0
   002368 太极股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4214.0
   002372 伟星新材 300 深市退补 10.0% 10.0% 5067.0
   002373 千方科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 3464.0
   002384 东山精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 7805.0
   002385 大北农 1300 深市退补 10.0% 10.0% 6123.0
   002399 海普瑞 100 深市退补 10.0% 10.0% 1000.0
   002407 多氟多 400 深市退补 10.0% 10.0% 5344.0
   002408 齐翔腾达 500 深市退补 10.0% 10.0% 2745.0
   002409 雅克科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5945.0
   002414 高德红外 700 深市退补 10.0% 10.0% 4550.0
   002422 科伦药业 500 深市退补 10.0% 10.0% 16150.0
   002423 中粮资本 400 深市退补 10.0% 10.0% 3124.0
   002429 兆驰股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 4401.0
   002430 杭氧股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 5174.0
   002432 九安医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 4110.0
   002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 10.0% 5436.0
   002444 巨星科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 7719.0
   002463 沪电股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 15575.0
   002465 海格通信 700 深市退补 10.0% 10.0% 7378.0
   002468 申通快递 300 深市退补 10.0% 10.0% 2865.0
   002472 双环传动 300 深市退补 10.0% 10.0% 6843.0
   002487 大金重工 100 深市退补 10.0% 10.0% 2474.0
   002497 雅化集团 400 深市退补 10.0% 10.0% 4260.0
   002500 山西证券 800 深市退补 10.0% 10.0% 4112.0
   002505 鹏都农牧 1500 深市必须 1395.0
   002506 协鑫集成 1800 深市退补 10.0% 10.0% 4050.0
   002507 涪陵榨菜 300 深市退补 10.0% 10.0% 4188.0
   002508 老板电器 200 深市退补 10.0% 10.0% 4932.0
   002511 中顺洁柔 300 深市退补 10.0% 10.0% 2358.0
   002517 恺英网络 800 深市退补 10.0% 10.0% 8568.0
   002518 科士达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2051.0
   002531 天顺风能 300 深市退补 10.0% 10.0% 3237.0
   002532 天山铝业 1200 深市退补 10.0% 10.0% 10296.0
   002557 洽洽食品 100 深市退补 10.0% 10.0% 3242.0
   002558 巨人网络 500 深市退补 10.0% 10.0% 5070.0
   002563 森马服饰 300 深市退补 10.0% 10.0% 1905.0
   002568 百润股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4238.0
   002572 索菲亚 200 深市退补 10.0% 10.0% 3528.0
   002595 豪迈科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 7674.0
   002600 领益智造 1100 深市退补 10.0% 10.0% 5269.0
   002607 中公教育 1700 深市退补 10.0% 10.0% 3995.0
   002608 江苏国信 300 深市退补 10.0% 10.0% 2454.0
   002624 完美世界 500 深市退补 10.0% 10.0% 4625.0
   002625 光启技术 600 深市退补 10.0% 10.0% 10788.0
   002653 海思科 100 深市退补 10.0% 10.0% 3068.0
   002670 国盛金控 400 深市退补 10.0% 10.0% 3868.0
   002673 西部证券 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6790.0
   002683 广东宏大 200 深市退补 10.0% 10.0% 4350.0
   002690 美亚光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 1683.0
   002738 中矿资源 200 深市退补 10.0% 10.0% 6258.0
   002739 万达电影 600 深市退补 10.0% 10.0% 7980.0
   002756 永兴材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 4341.0
   002761 浙江建投 200 深市退补 10.0% 10.0% 1852.0
   002791 坚朗五金 100 深市退补 10.0% 10.0% 3825.0
   002797 第一创业 1300 深市退补 10.0% 10.0% 7046.0
   002831 裕同科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 2510.0
   002850 科达利 100 深市退补 10.0% 10.0% 9297.0
   002865 钧达股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 5318.0
   002867 周大生 200 深市退补 10.0% 10.0% 3306.0
   002925 盈趣科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 1271.0
   002926 华西证券 600 深市退补 10.0% 10.0% 4200.0
   002936 郑州银行 2200 深市退补 10.0% 10.0% 4180.0
   002939 长城证券 600 深市退补 10.0% 10.0% 4338.0
   002945 华林证券 100 深市退补 10.0% 10.0% 1100.0
   002958 青农商行 1500 深市退补 10.0% 10.0% 4230.0
   002966 苏州银行 1400 深市退补 10.0% 10.0% 11060.0
   003022 联泓新科 200 深市退补 10.0% 10.0% 3276.0
   003031 中瓷电子 100 深市退补 10.0% 10.0% 6260.0
   003035 南网能源 600 深市退补 10.0% 10.0% 2976.0
   300001 特锐德 300 深市退补 10.0% 10.0% 6447.0
   300003 乐普医疗 500 深市退补 10.0% 10.0% 7995.0
   300009 安科生物 500 深市退补 10.0% 10.0% 4675.0
   300012 华测检测 600 深市退补 10.0% 10.0% 6846.0
   300017 网宿科技 900 深市退补 10.0% 10.0% 7299.0
   300024 机器人 500 深市退补 10.0% 10.0% 5115.0
   300026 红日药业 900 深市退补 10.0% 10.0% 3249.0
   300037 新宙邦 200 深市退补 10.0% 10.0% 6116.0
   300058 蓝色光标 1000 深市退补 10.0% 10.0% 5900.0
   300070 碧水源 800 深市退补 10.0% 10.0% 3744.0
   300073 当升科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 7952.0
   300088 长信科技 900 深市退补 10.0% 10.0% 4284.0
   300114 中航电测 100 深市退补 10.0% 10.0% 3989.0
   300118 东方日升 400 深市退补 10.0% 10.0% 6260.0
   300136 信维通信 400 深市退补 10.0% 10.0% 7156.0
   300144 宋城演艺 800 深市退补 10.0% 10.0% 8096.0
   300146 汤臣倍健 400 深市退补 10.0% 10.0% 6048.0
   300207 欣旺达 600 深市退补 10.0% 10.0% 9072.0
   300212 易华录 200 深市退补 10.0% 10.0% 3696.0
   300244 迪安诊断 200 深市退补 10.0% 10.0% 2652.0
   300251 光线传媒 600 深市退补 10.0% 10.0% 5400.0
   300253 卫宁健康 700 深市退补 10.0% 10.0% 4277.0
   300257 开山股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 2358.0
   300285 国瓷材料 300 深市退补 10.0% 10.0% 5691.0
   300296 利亚德 800 深市退补 10.0% 10.0% 3776.0
   300357 我武生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 2363.0
   300363 博腾股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 1477.0
   300373 扬杰科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 3691.0
   300383 光环新网 600 深市退补 10.0% 10.0% 5130.0
   300390 天华新能 200 深市退补 10.0% 10.0% 3964.0
   300394 天孚通信 100 深市退补 10.0% 10.0% 8935.0
   300395 菲利华 200 深市退补 10.0% 10.0% 6270.0
   300418 昆仑万维 300 深市退补 10.0% 10.0% 10443.0
   300438 鹏辉能源 100 深市退补 10.0% 10.0% 2291.0
   300474 景嘉微 100 深市退补 10.0% 10.0% 6917.0
   300487 蓝晓科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 4836.0
   300502 新易盛 0 深市必须
   300529 健帆生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 5508.0
   300558 贝达药业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3805.0
   300568 星源材质 500 深市退补 10.0% 10.0% 4795.0
   300595 欧普康视 200 深市退补 10.0% 10.0% 3592.0
   300601 康泰生物 300 深市退补 10.0% 10.0% 5463.0
   300604 长川科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 5838.0
   300676 华大基因 100 深市退补 10.0% 10.0% 3902.0
   300677 英科医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 4954.0
   300682 朗新集团 300 深市退补 10.0% 10.0% 3159.0
   300699 光威复材 200 深市退补 10.0% 10.0% 5130.0
   300724 捷佳伟创 100 深市退补 10.0% 10.0% 6576.0
   300748 金力永磁 300 深市退补 10.0% 10.0% 4311.0
   300776 帝尔激光 100 深市退补 10.0% 10.0% 5037.0
   300850 新强联 100 深市退补 10.0% 10.0% 1943.0
   300861 美畅股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2300.0
   300866 安克创新 100 深市退补 10.0% 10.0% 7147.0
   300888 稳健医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 2996.0
   301029 怡合达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2234.0
   301236 软通动力 200 深市退补 10.0% 10.0% 7608.0
   600004 白云机场 500 允许 10.0%
   600008 首创环保 1700 允许 10.0%
   600021 上海电力 500 允许 10.0%
   600022 山东钢铁 2100 允许 10.0%
   600032 浙江新能 100 允许 10.0%
   600038 中直股份 100 允许 10.0%
   600056 中国医药 300 允许 10.0%
   600060 海信视像 300 允许 10.0%
   600062 华润双鹤 200 允许 10.0%
   600066 宇通客车 500 允许 10.0%
   600079 人福医药 400 允许 10.0%
   600095 湘财股份 300 允许 10.0%
   600096 云天化 500 允许 10.0%
   600109 国金证券 1000 允许 10.0%
   600118 中国卫星 200 允许 10.0%
   600126 杭钢股份 500 允许 10.0%
   600129 太极集团 200 允许 10.0%
   600131 国网信通 200 允许 10.0%
   600141 兴发集团 300 允许 10.0%
   600143 金发科技 700 允许 10.0%
   600153 建发股份 600 允许 10.0%
   600155 华创云信 900 允许 10.0%
   600157 永泰能源 8500 允许 10.0%
   600160 巨化股份 500 允许 10.0%
   600161 天坛生物 300 允许 10.0%
   600166 福田汽车 1800 允许 10.0%
   600167 联美控股 400 允许 10.0%
   600170 上海建工 2400 允许 10.0%
   600177 雅戈尔 1100 允许 10.0%
   600208 新湖中宝 1600 允许 10.0%
   600258 首旅酒店 300 允许 10.0%
   600271 航天信息 400 允许 10.0%
   600282 南钢股份 1200 允许 10.0%
   600298 安琪酵母 200 允许 10.0%
   600299 安迪苏 200 允许 10.0%
   600315 上海家化 100 允许 10.0%
   600316 洪都航空 200 允许 10.0%
   600325 华发股份 600 允许 10.0%
   600329 达仁堂 100 允许 10.0%
   600339 中油工程 600 允许 10.0%
   600348 华阳股份 700 允许 10.0%
   600350 山东高速 300 允许 10.0%
   600352 浙江龙盛 1000 允许 10.0%
   600369 西南证券 1500 允许 10.0%
   600373 中文传媒 300 允许 10.0%
   600377 宁沪高速 200 允许 10.0%
   600378 昊华科技 100 允许 10.0%
   600380 健康元 400 允许 10.0%
   600390 五矿资本 900 允许 10.0%
   600392 盛和资源 500 允许 10.0%
   600398 海澜之家 900 允许 10.0%
   600399 抚顺特钢 600 允许 10.0%
   600415 小商品城 1100 允许 10.0%
   600416 湘电股份 400 允许 10.0%
   600418 江淮汽车 700 允许 10.0%
   600435 北方导航 400 允许 10.0%
   600481 双良节能 400 允许 10.0%
   600482 中国动力 400 允许 10.0%
   600486 扬农化工 100 允许 10.0%
   600497 驰宏锌锗 1400 允许 10.0%
   600498 烽火通信 300 允许 10.0%
   600499 科达制造 600 允许 10.0%
   600500 中化国际 700 允许 10.0%
   600511 国药股份 100 允许 10.0%
   600516 方大炭素 1100 允许 10.0%
   600517 国网英大 700 允许 10.0%
   600521 华海药业 300 允许 10.0%
   600528 中铁工业 400 允许 10.0%
   600529 山东药玻 300 允许 10.0%
   600535 天士力 300 允许 10.0%
   600536 中国软件 200 允许 10.0%
   600546 山煤国际 400 允许 10.0%
   600549 厦门钨业 300 允许 10.0%
   600563 法拉电子 100 允许 10.0%
   600566 济川药业 100 允许 10.0%
   600580 卧龙电驱 400 允许 10.0%
   600582 天地科技 600 允许 10.0%
   600583 海油工程 900 允许 10.0%
   600597 光明乳业 300 允许 10.0%
   600598 北大荒 300 允许 10.0%
   600637 东方明珠 800 允许 10.0%
   600642 申能股份 900 允许 10.0%
   600655 豫园股份 700 允许 10.0%
   600663 陆家嘴 300 允许 10.0%
   600673 东阳光 700 允许 10.0%
   600699 均胜电子 400 允许 10.0%
   600704 物产中大 1200 允许 10.0%
   600707 彩虹股份 500 允许 10.0%
   600737 中粮糖业 400 允许 10.0%
   600739 辽宁成大 400 允许 10.0%
   600755 厦门国贸 500 允许 10.0%
   600764 中国海防 100 允许 10.0%
   600765 中航重机 400 允许 10.0%
   600801 华新水泥 300 允许 10.0%
   600808 马钢股份 900 允许 10.0%
   600820 隧道股份 800 允许 10.0%
   600827 百联股份 300 允许 10.0%
   600839 四川长虹 1400 允许 10.0%
   600848 上海临港 400 允许 10.0%
   600859 王府井 300 允许 10.0%
   600862 中航高科 300 允许 10.0%
   600863 内蒙华电 1300 允许 10.0%
   600867 通化东宝 500 允许 10.0%
   600871 石化油服 1600 允许 10.0%
   600873 梅花生物 800 允许 10.0%
   600879 航天电子 800 允许 10.0%
   600884 杉杉股份 400 允许 10.0%
   600885 宏发股份 300 允许 10.0%
   600895 张江高科 300 允许 10.0%
   600901 江苏金租 700 允许 10.0%
   600906 财达证券 500 允许 10.0%
   600909 华安证券 1100 允许 10.0%
   600925 苏能股份 300 允许 10.0%
   600927 永安期货 100 允许 10.0%
   600928 西安银行 500 允许 10.0%
   600956 新天绿能 100 允许 10.0%
   600959 江苏有线 1200 允许 10.0%
   600967 内蒙一机 300 允许 10.0%
   600968 海油发展 800 允许 10.0%
   600970 中材国际 400 允许 10.0%
   600977 中国电影 300 允许 10.0%
   600985 淮北矿业 400 允许 10.0%
   600988 赤峰黄金 600 允许 10.0%
   600995 南网储能 400 允许 10.0%
   600998 九州通 800 允许 10.0%
   601000 唐山港 1100 允许 10.0%
   601016 节能风电 1500 允许 10.0%
   601058 赛轮轮胎 1000 允许 10.0%
   601061 中信金属 200 允许 10.0%
   601077 渝农商行 2400 允许 10.0%
   601098 中南传媒 300 允许 10.0%
   601106 中国一重 1100 允许 10.0%
   601108 财通证券 1200 允许 10.0%
   601118 海南橡胶 700 允许 10.0%
   601128 常熟银行 1200 允许 10.0%
   601139 深圳燃气 200 允许 10.0%
   601156 东航物流 200 允许 10.0%
   601158 重庆水务 200 允许 10.0%
   601162 天风证券 2700 允许 10.0%
   601168 西部矿业 700 允许 10.0%
   601179 中国西电 800 允许 10.0%
   601187 厦门银行 500 允许 10.0%
   601198 东兴证券 700 允许 10.0%
   601216 君正集团 1300 允许 10.0%
   601228 广州港 600 允许 10.0%
   601231 环旭电子 300 允许 10.0%
   601233 桐昆股份 600 允许 10.0%
   601298 青岛港 300 允许 10.0%
   601456 国联证券 500 允许 10.0%
   601555 东吴证券 1500 允许 10.0%
   601568 北元集团 500 允许 10.0%
   601577 长沙银行 900 允许 10.0%
   601598 中国外运 600 允许 10.0%
   601608 中信重工 700 允许 10.0%
   601611 中国核建 500 允许 10.0%
   601636 旗滨集团 600 允许 10.0%
   601665 齐鲁银行 900 允许 10.0%
   601666 平煤股份 600 允许 10.0%
   601696 中银证券 600 允许 10.0%
   601717 郑煤机 400 允许 10.0%
   601778 晶科科技 1100 允许 10.0%
   601828 美凯龙 400 允许 10.0%
   601866 中远海发 1500 允许 10.0%
   601880 辽港股份 2900 允许 10.0%
   601928 凤凰传媒 300 允许 10.0%
   601933 永辉超市 1400 允许 10.0%
   601958 金钼股份 400 允许 10.0%
   601966 玲珑轮胎 300 允许 10.0%
   601990 南京证券 800 允许 10.0%
   601991 大唐发电 1400 允许 10.0%
   601992 金隅集团 1600 允许 10.0%
   601997 贵阳银行 1100 允许 10.0%
   603000 人民网 200 允许 10.0%
   603026 胜华新材 100 允许 10.0%
   603056 德邦股份 100 允许 10.0%
   603077 和邦生物 2400 允许 10.0%
   603127 昭衍新药 100 允许 10.0%
   603156 养元饮品 200 允许 10.0%
   603160 汇顶科技 100 允许 10.0%
   603185 弘元绿能 100 允许 10.0%
   603218 日月股份 200 允许 10.0%
   603225 新凤鸣 300 允许 10.0%
   603228 景旺电子 100 允许 10.0%
   603233 大参林 200 允许 10.0%
   603267 鸿远电子 100 允许 10.0%
   603305 旭升集团 100 允许 10.0%
   603317 天味食品 100 允许 10.0%
   603338 浙江鼎力 100 允许 10.0%
   603355 莱克电气 100 允许 10.0%
   603379 三美股份 100 允许 10.0%
   603444 吉比特 0 必须
   603456 九洲药业 200 允许 10.0%
   603517 绝味食品 100 允许 10.0%
   603529 爱玛科技 100 允许 10.0%
   603568 伟明环保 200 允许 10.0%
   603589 口子窖 100 允许 10.0%
   603596 伯特利 200 允许 10.0%
   603606 东方电缆 200 允许 10.0%
   603650 彤程新材 100 允许 10.0%
   603658 安图生物 100 允许 10.0%
   603688 石英股份 100 允许 10.0%
   603707 健友股份 200 允许 10.0%
   603712 七一二 200 允许 10.0%
   603737 三棵树 100 允许 10.0%
   603786 科博达 100 允许 10.0%
   603816 顾家家居 200 允许 10.0%
   603826 坤彩科技 100 允许 10.0%
   603858 步长制药 200 允许 10.0%
   603866 桃李面包 300 允许 10.0%
   603868 飞科电器 100 必须 4583.0
   603882 金域医学 100 允许 10.0%
   603883 老百姓 100 允许 10.0%
   603885 吉祥航空 300 允许 10.0%
   603893 瑞芯微 100 允许 10.0%
   603927 中科软 200 允许 10.0%
   603939 益丰药房 200 允许 10.0%
   605358 立昂微 200 允许 10.0%
   688002 睿创微纳 200 允许 10.0%
   688005 容百科技 200 允许 10.0%
   688006 杭可科技 200 允许 10.0%
   688029 南微医学 0 必须
   688032 禾迈股份 0 必须
   688052 纳芯微 0 必须
   688063 派能科技 0 必须
   688072 拓荆科技 0 必须
   688082 盛美上海 0 必须
   688099 晶晨股份 200 允许 10.0%
   688105 诺唯赞 200 允许 10.0%
   688107 安路科技 200 允许 10.0%
   688114 华大智造 0 必须
   688120 华海清科 0 必须
   688122 西部超导 200 允许 10.0%
   688153 唯捷创芯 0 必须
   688169 石头科技 0 必须
   688180 君实生物 200 允许 10.0%
   688188 柏楚电子 0 必须
   688200 华峰测控 0 必须
   688208 道通科技 200 允许 10.0%
   688220 翱捷科技 200 允许 10.0%
   688234 天岳先进 200 允许 10.0%
   688248 南网科技 200 必须 6032.0
   688276 百克生物 200 允许 10.0%
   688281 华秦科技 0 必须
   688295 中复神鹰 200 必须 5160.0
   688297 中无人机 200 允许 10.0%
   688301 奕瑞科技 0 必须
   688331 荣昌生物 200 允许 10.0%
   688348 昱能科技 0 必须
   688349 三一重能 200 允许 10.0%
   688375 国博电子 0 必须
   688385 复旦微电 200 允许 10.0%
   688387 信科移动 300 允许 10.0%
   688390 固德威 0 必须
   688425 铁建重工 600 允许 10.0%
   688516 奥特维 0 必须
   688520 神州细胞 200 必须 8744.0
   688521 芯原股份 200 允许 10.0%
   688536 思瑞浦 0 必须
   688538 和辉光电 1600 允许 10.0%
   688567 孚能科技 300 允许 10.0%
   688690 纳微科技 200 允许 10.0%
   688728 格科微 300 允许 10.0%
   688772 珠海冠宇 300 允许 10.0%
   688778 厦钨新能 200 允许 10.0%
   688779 长远锂科 400 允许 10.0%
   688819 天能股份 200 允许 10.0%
   689009 九号公司 0 必须
   扒开未发育完全的小缝视频,跳D放在里面上课被发现,头趴在她腿间用力吸着视频,嫡女H侍卫肉P