<ins id="f3rzr"></ins>
<cite id="f3rzr"><noframes id="f3rzr">
<ins id="f3rzr"></ins>
<cite id="f3rzr"><noframes id="f3rzr"><cite id="f3rzr"></cite>
<cite id="f3rzr"></cite><cite id="f3rzr"><span id="f3rzr"></span></cite>
<ins id="f3rzr"></ins>
<cite id="f3rzr"></cite><cite id="f3rzr"><span id="f3rzr"><cite id="f3rzr"></cite></span></cite>
<cite id="f3rzr"><noframes id="f3rzr"><cite id="f3rzr"></cite>
<cite id="f3rzr"></cite><cite id="f3rzr"><span id="f3rzr"><cite id="f3rzr"></cite></span></cite>
<cite id="f3rzr"></cite>
<cite id="f3rzr"><noframes id="f3rzr">
您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿中证500ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2021-10-12
基金名称  国寿中证500ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  510561
2021-10-11 日信息内容
现金差额(单位:元)   -2,820.11
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,126,329.89
基金份额净值(单位:元)   1.5632
2021-10-12 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -4,984.11
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    无
赎回上限    30,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额(单位:元)
000009 中国宝安 1300 深市退补 10.0% 22516.0
000012 南 玻A 700 深市退补 10.0% 7035.0
000021 深科技 500 深市退补 10.0% 7450.0
000027 深圳能源 700 深市退补 10.0% 6363.0
000028 国药一致 100 深市退补 10.0% 3573.0
000031 大悦城 600 深市退补 10.0% 2112.0
000039 中集集团 500 深市退补 10.0% 8510.0
000046 泛海控股 800 深市退补 10.0% 1640.0
000050 深天马A 600 深市退补 10.0% 8298.0
000060 中金岭南 1200 深市退补 10.0% 6288.0
000061 农 产 品 300 深市退补 10.0% 1950.0
000062 深圳华强 200 深市退补 10.0% 2872.0
000078 海王生物 800 深市退补 10.0% 2584.0
000089 深圳机场 500 深市退补 10.0% 3880.0
000090 天健集团 600 深市退补 10.0% 3456.0
000156 华数传媒 300 深市退补 10.0% 2298.0
000158 常山北明 500 深市退补 10.0% 3810.0
000400 许继电气 300 深市退补 10.0% 5664.0
000401 冀东水泥 500 深市退补 10.0% 6565.0
000402 金 融 街 600 深市退补 10.0% 3642.0
000415 渤海租赁 1200 深市退补 10.0% 3216.0
000488 晨鸣纸业 600 深市退补 10.0% 4800.0
000501 鄂武商A 200 深市退补 10.0% 2164.0
000513 丽珠集团 200 深市退补 10.0% 7762.0
000519 中兵红箭 300 深市退补 10.0% 5919.0
000528 柳工 500 深市退补 10.0% 3935.0
000537 广宇发展 300 深市退补 10.0% 4755.0
000540 中天金融 2100 深市退补 10.0% 5796.0
000547 航天发展 600 深市退补 10.0% 9600.0
000553 安道麦A 200 深市退补 10.0% 1796.0
000559 万向钱潮 600 深市退补 10.0% 3396.0
000563 陕国投A 1000 深市退补 10.0% 3300.0
000581 威孚高科 200 深市退补 10.0% 4170.0
000598 兴蓉环境 900 深市退补 10.0% 4932.0
000623 吉林敖东 500 深市退补 10.0% 8480.0
000629 攀钢钒钛 2100 深市退补 10.0% 9072.0
000630 铜陵有色 3600 深市退补 10.0% 13860.0
000636 风华高科 400 深市退补 10.0% 11416.0
000671 阳光城 1000 深市退补 10.0% 4210.0
000681 视觉中国 200 深市退补 10.0% 2600.0
000685 中山公用 400 深市退补 10.0% 3704.0
000686 东北证券 700 深市退补 10.0% 6132.0
000690 宝新能源 900 深市退补 10.0% 5886.0
000709 河钢股份 2100 深市退补 10.0% 5775.0
000717 韶钢松山 600 深市退补 10.0% 3168.0
000718 苏宁环球 700 深市退补 10.0% 3395.0
000723 美锦能源 1000 深市退补 10.0% 10750.0
000729 燕京啤酒 700 深市退补 10.0% 4704.0
000732 泰禾集团 500 深市退补 10.0% 1080.0
000738 航发控制 300 深市退补 10.0% 7701.0
000739 普洛药业 300 深市退补 10.0% 11136.0
000750 国海证券 1900 深市退补 10.0% 7505.0
000758 中色股份 700 深市退补 10.0% 3955.0
000778 新兴铸管 1200 深市退补 10.0% 5016.0
000799 酒鬼酒 100 深市退补 10.0% 25040.0
000807 云铝股份 900 深市退补 10.0% 12843.0
000813 德展健康 400 深市退补 10.0% 1632.0
000825 太钢不锈 1100 深市退补 10.0% 10032.0
000826 启迪环境 400 深市退补 10.0% 2076.0
000830 鲁西化工 600 深市退补 10.0% 10932.0
000869 张 裕A 100 深市退补 10.0% 3341.0
000877 天山股份 300 深市退补 10.0% 4242.0
000878 云南铜业 500 深市退补 10.0% 7260.0
000883 湖北能源 1000 深市退补 10.0% 5420.0
000887 中鼎股份 400 深市退补 10.0% 5864.0
000898 鞍钢股份 1200 深市退补 10.0% 5532.0
000930 中粮科技 500 深市退补 10.0% 5470.0
000932 华菱钢铁 1600 深市退补 10.0% 10336.0
000937 冀中能源 500 深市退补 10.0% 4055.0
000959 首钢股份 600 深市退补 10.0% 4272.0
000960 锡业股份 500 深市退补 10.0% 9485.0
000961 中南建设 900 深市退补 10.0% 4041.0
000967 盈峰环境 500 深市退补 10.0% 3405.0
000970 中科三环 400 深市退补 10.0% 4280.0
000975 银泰黄金 800 深市退补 10.0% 7160.0
000983 山西焦煤 1000 深市必须 11100.0
000988 华工科技 500 深市退补 10.0% 14420.0
000990 诚志股份 300 深市退补 10.0% 4923.0
000997 新 大 陆 400 深市退补 10.0% 6304.0
000998 隆平高科 500 深市退补 10.0% 12315.0
000999 华润三九 200 深市退补 10.0% 5544.0
001872 招商港口 100 深市退补 10.0% 1793.0
001914 招商积余 200 深市退补 10.0% 3040.0
002002 鸿达兴业 1100 深市退补 10.0% 6028.0
002004 华邦健康 800 深市退补 10.0% 5456.0
002010 传化智联 600 深市退补 10.0% 5118.0
002013 中航机电 1000 深市退补 10.0% 13730.0
002019 亿帆医药 400 深市退补 10.0% 6668.0
002028 思源电气 300 深市退补 10.0% 11328.0
002030 达安基因 500 深市退补 10.0% 9230.0
002038 双鹭药业 300 深市退补 10.0% 3054.0
002048 宁波华翔 200 深市退补 10.0% 4436.0
002056 横店东磁 400 深市退补 10.0% 5312.0
002065 东华软件 900 深市退补 10.0% 6966.0
002074 国轩高科 500 深市退补 10.0% 23125.0
002075 沙钢股份 900 深市退补 10.0% 6273.0
002078 太阳纸业 800 深市退补 10.0% 9440.0
002080 中材科技 300 深市退补 10.0% 9495.0
002081 金螳螂 700 深市退补 10.0% 4515.0
002085 万丰奥威 700 深市退补 10.0% 3983.0
002092 中泰化学 900 深市退补 10.0% 12105.0
002110 三钢闽光 600 深市退补 10.0% 4812.0
002124 天邦股份 700 深市退补 10.0% 4606.0
002127 南极电商 1000 深市退补 10.0% 6730.0
002128 露天煤业 400 深市退补 10.0% 6132.0
002131 利欧股份 3300 深市退补 10.0% 8844.0
002138 顺络电子 300 深市退补 10.0% 10176.0
002146 荣盛发展 1100 深市退补 10.0% 5324.0
002152 广电运通 600 深市退补 10.0% 6036.0
002155 湖南黄金 400 深市退补 10.0% 4748.0
002156 通富微电 300 深市退补 10.0% 5790.0
002174 游族网络 400 深市退补 10.0% 4896.0
002180 纳思达 300 深市退补 10.0% 11160.0
002183 怡亚通 800 深市退补 10.0% 5432.0
002185 华天科技 1100 深市退补 10.0% 13475.0
002191 劲嘉股份 500 深市退补 10.0% 5410.0
002195 二三四五 2800 深市退补 10.0% 6356.0
002203 海亮股份 500 深市退补 10.0% 5685.0
002212 天融信 600 深市退补 10.0% 10062.0
002221 东华能源 600 深市退补 10.0% 7908.0
002223 鱼跃医疗 300 深市退补 10.0% 10230.0
002233 塔牌集团 400 深市退补 10.0% 4504.0
002242 九阳股份 200 深市退补 10.0% 4444.0
002244 滨江集团 600 深市退补 10.0% 2724.0
002249 大洋电机 800 深市退补 10.0% 5344.0
002250 联化科技 400 深市退补 10.0% 7268.0
002266 浙富控股 800 深市退补 10.0% 5232.0
002268 卫士通 300 深市退补 10.0% 12414.0
002273 水晶光电 500 深市退补 10.0% 7360.0
002281 光迅科技 200 深市退补 10.0% 4646.0
002294 信立泰 200 深市退补 10.0% 5644.0
002299 圣农发展 400 深市退补 10.0% 9080.0
002302 西部建设 200 深市退补 10.0% 1592.0
002317 众生药业 300 深市退补 10.0% 3051.0
002340 格林美 2300 深市退补 10.0% 26450.0
002353 杰瑞股份 300 深市退补 10.0% 15225.0
002368 太极股份 200 深市退补 10.0% 5816.0
002372 伟星新材 300 深市退补 10.0% 5301.0
002373 千方科技 500 深市退补 10.0% 7485.0
002375 亚厦股份 300 深市退补 10.0% 2283.0
002382 蓝帆医疗 300 深市退补 10.0% 5487.0
002385 大北农 1600 深市退补 10.0% 13056.0
002387 维信诺 500 深市退补 10.0% 4435.0
002390 信邦制药 600 深市退补 10.0% 4608.0
002396 星网锐捷 200 深市退补 10.0% 5082.0
002399 海普瑞 200 深市退补 10.0% 3208.0
002408 齐翔腾达 700 深市退补 10.0% 7952.0
002416 爱施德 300 深市退补 10.0% 3144.0
002419 天虹股份 200 深市退补 10.0% 1244.0
002422 科伦药业 600 深市退补 10.0% 11142.0
002423 中粮资本 100 深市退补 10.0% 881.0
002424 贵州百灵 300 深市退补 10.0% 1905.0
002429 兆驰股份 900 深市退补 10.0% 4572.0
002434 万里扬 300 深市退补 10.0% 3303.0
002439 启明星辰 400 深市退补 10.0% 10820.0
002440 闰土股份 400 深市退补 10.0% 3820.0
002444 巨星科技 300 深市退补 10.0% 8724.0
002458 益生股份 300 深市退补 10.0% 3360.0
002465 海格通信 900 深市退补 10.0% 9432.0
002468 申通快递 300 深市退补 10.0% 2385.0
002500 山西证券 1100 深市退补 10.0% 7238.0
002505 鹏都农牧 1600 深市退补 10.0% 4784.0
002506 协鑫集成 1700 深市退补 10.0% 7055.0
002507 涪陵榨菜 300 深市退补 10.0% 9447.0
002511 中顺洁柔 300 深市退补 10.0% 5490.0
002532 天山铝业 300 深市退补 10.0% 2844.0
002557 洽洽食品 100 深市退补 10.0% 4730.0
002563 森马服饰 400 深市退补 10.0% 3176.0
002572 索菲亚 300 深市退补 10.0% 5205.0
002583 海能达 500 深市退补 10.0% 2815.0
002595 豪迈科技 200 深市退补 10.0% 5104.0
002603 以岭药业 400 深市退补 10.0% 6716.0
002625 光启技术 600 深市退补 10.0% 13308.0
002635 安洁科技 100 深市退补 10.0% 1262.0
002648 卫星石化 300 深市退补 10.0% 12033.0
002653 海思科 100 深市退补 10.0% 1823.0
002670 国盛金控 600 深市退补 10.0% 5574.0
002683 宏大爆破 200 深市退补 10.0% 5382.0
002690 美亚光电 100 深市退补 10.0% 3963.0
002701 奥瑞金 800 深市退补 10.0% 5664.0
002705 新宝股份 200 深市退补 10.0% 3672.0
002709 天赐材料 300 深市退补 10.0% 41328.0
002745 木林森 400 深市退补 10.0% 6168.0
002797 第一创业 1600 深市退补 10.0% 11440.0
002815 崇达技术 200 深市退补 10.0% 2454.0
002818 富森美 100 深市退补 10.0% 1334.0
002831 裕同科技 200 深市退补 10.0% 5960.0
002839 张家港行 600 深市退补 10.0% 3510.0
002867 周大生 200 深市退补 10.0% 4232.0
002901 大博医疗 0 深市必须
002925 盈趣科技 100 深市退补 10.0% 3360.0
002926 华西证券 800 深市退补 10.0% 7752.0
002936 郑州银行 900 深市退补 10.0% 3150.0
002946 新乳业 100 深市退补 10.0% 1629.0
002948 青岛银行 400 深市退补 10.0% 1948.0
002958 青农商行 1400 深市退补 10.0% 5544.0
002966 苏州银行 800 深市退补 10.0% 5576.0
002985 北摩高科 0 深市必须
003022 联泓新科 100 深市退补 10.0% 4540.0
003035 南网能源 400 深市退补 10.0% 3564.0
300001 特锐德 300 深市退补 10.0% 7758.0
300002 神州泰岳 1000 深市退补 10.0% 5830.0
300009 安科生物 600 深市退补 10.0% 7578.0
300010 豆神教育 300 深市退补 10.0% 1161.0
300017 网宿科技 1000 深市退补 10.0% 5920.0
300024 机器人 600 深市退补 10.0% 6444.0
300026 红日药业 900 深市退补 10.0% 3924.0
300037 新宙邦 100 深市退补 10.0% 14387.0
300058 蓝色光标 1000 深市退补 10.0% 5670.0
300070 碧水源 1100 深市退补 10.0% 8228.0
300072 三聚环保 700 深市退补 10.0% 4739.0
300088 长信科技 1200 深市退补 10.0% 9828.0
300113 顺网科技 200 深市退补 10.0% 2584.0
300115 长盈精密 400 深市退补 10.0% 5892.0
300133 华策影视 600 深市退补 10.0% 3600.0
300146 汤臣倍健 400 深市退补 10.0% 9184.0
300166 东方国信 400 深市退补 10.0% 3720.0
300168 万达信息 600 深市退补 10.0% 7620.0
300180 华峰超纤 600 深市退补 10.0% 3024.0
300182 捷成股份 1000 深市退补 10.0% 4190.0
300207 欣旺达 500 深市退补 10.0% 19210.0
300212 易华录 200 深市退补 10.0% 6060.0
300223 北京君正 100 深市退补 10.0% 12503.0
300244 迪安诊断 200 深市退补 10.0% 5932.0
300251 光线传媒 600 深市退补 10.0% 5508.0
300253 卫宁健康 800 深市退补 10.0% 11512.0
300257 开山股份 200 深市退补 10.0% 3644.0
300271 华宇软件 400 深市退补 10.0% 4664.0
300285 国瓷材料 400 深市退补 10.0% 17548.0
300296 利亚德 1000 深市退补 10.0% 10320.0
300308 中际旭创 300 深市退补 10.0% 10680.0
300315 掌趣科技 1300 深市退补 10.0% 5096.0
300316 晶盛机电 300 深市退补 10.0% 18750.0
300357 我武生物 100 深市退补 10.0% 5869.0
300376 易事特 500 深市退补 10.0% 4600.0
300383 光环新网 500 深市退补 10.0% 6695.0
300418 昆仑万维 400 深市退补 10.0% 7520.0
300463 迈克生物 200 深市退补 10.0% 5816.0
300474 景嘉微 100 深市退补 10.0% 11365.0
300482 万孚生物 100 深市退补 10.0% 4213.0
300618 寒锐钴业 100 深市退补 10.0% 7821.0
300630 普利制药 100 深市退补 10.0% 4842.0
300699 光威复材 200 深市退补 10.0% 13456.0
300741 华宝股份 100 深市退补 10.0% 4369.0
600006 东风汽车 400 允许 10.0%
600008 首创环保 2100 允许 10.0%
600021 上海电力 400 允许 10.0%
600022 山东钢铁 2700 允许 10.0%
600026 中远海能 700 允许 10.0%
600027 华电国际 1600 允许 10.0%
600037 歌华有线 500 允许 10.0%
600038 中直股份 100 允许 10.0%
600039 四川路桥 700 必须 5908.0
600056 中国医药 300 允许 10.0%
600060 海信视像 400 允许 10.0%
600062 华润双鹤 300 允许 10.0%
600064 南京高科 400 允许 10.0%
600066 宇通客车 700 允许 10.0%
600089 特变电工 1800 允许 10.0%
600094 大名城 800 允许 10.0%
600095 湘财股份 200 允许 10.0%
600120 浙江东方 800 允许 10.0%
600126 杭钢股份 800 允许 10.0%
600131 国网信通 200 允许 10.0%
600141 兴发集团 300 允许 10.0%
600153 建发股份 800 允许 10.0%
600155 华创阳安 600 允许 10.0%
600158 中体产业 300 允许 10.0%
600160 巨化股份 700 允许 10.0%
600166 福田汽车 2200 允许 10.0%
600167 联美控股 400 允许 10.0%
600170 上海建工 2200 允许 10.0%
600171 上海贝岭 300 允许 10.0%
600177 雅戈尔 1400 允许 10.0%
600188 兖州煤业 400 允许 10.0%
600195 中牧股份 300 允许 10.0%
600201 生物股份 600 允许 10.0%
600208 新湖中宝 2100 允许 10.0%
600216 浙江医药 300 允许 10.0%
600219 南山铝业 3500 允许 10.0%
600256 广汇能源 2000 允许 10.0%
600258 首旅酒店 200 允许 10.0%
600259 广晟有色 100 允许 10.0%
600266 城建发展 700 允许 10.0%
600271 航天信息 500 允许 10.0%
600282 南钢股份 1500 允许 10.0%
600297 广汇汽车 2000 允许 10.0%
600307 酒钢宏兴 1500 允许 10.0%
600312 平高电气 400 允许 10.0%
600315 上海家化 200 允许 10.0%
600316 洪都航空 200 允许 10.0%
600325 华发股份 800 允许 10.0%
600329 中新药业 100 允许 10.0%
600339 中油工程 800 允许 10.0%
600348 华阳股份 600 允许 10.0%
600350 山东高速 300 允许 10.0%
600369 西南证券 1600 允许 10.0%
600372 中航电子 400 允许 10.0%
600373 中文传媒 300 允许 10.0%
600376 首开股份 600 允许 10.0%
600377 宁沪高速 200 允许 10.0%
600380 健康元 600 允许 10.0%
600388 龙净环保 400 允许 10.0%
600390 五矿资本 1100 允许 10.0%
600392 盛和资源 600 允许 10.0%
600398 海澜之家 600 允许 10.0%
600409 三友化工 600 允许 10.0%
600410 华胜天成 500 允许 10.0%
600415 小商品城 1300 允许 10.0%
600418 江淮汽车 600 允许 10.0%
600435 北方导航 400 允许 10.0%
600446 金证股份 300 允许 10.0%
600460 士兰微 400 允许 10.0%
600466 蓝光发展 700 允许 10.0%
600486 扬农化工 100 允许 10.0%
600487 亨通光电 700 允许 10.0%
600497 驰宏锌锗 1500 允许 10.0%
600498 烽火通信 300 允许 10.0%
600500 中化国际 700 允许 10.0%
600507 方大特钢 500 允许 10.0%
600511 国药股份 200 允许 10.0%
600516 方大炭素 1100 允许 10.0%
600517 国网英大 600 允许 10.0%
600528 中铁工业 700 允许 10.0%
600529 山东药玻 200 允许 10.0%
600535 天士力 400 允许 10.0%
600536 中国软件 100 允许 10.0%
600546 山煤国际 400 允许 10.0%
600549 厦门钨业 400 允许 10.0%
600556 天下秀 300 允许 10.0%
600563 法拉电子 100 允许 10.0%
600566 济川药业 100 允许 10.0%
600567 山鹰国际 1600 允许 10.0%
600572 康恩贝 900 允许 10.0%
600580 卧龙电驱 400 允许 10.0%
600582 天地科技 800 允许 10.0%
600597 光明乳业 300 允许 10.0%
600598 北大荒 300 允许 10.0%
600623 华谊集团 300 允许 10.0%
600633 浙数文化 400 允许 10.0%
600637 东方明珠 1000 允许 10.0%
600639 浦东金桥 200 允许 10.0%
600640 新国脉 200 允许 10.0%
600642 申能股份 1200 允许 10.0%
600643 爱建集团 500 允许 10.0%
600645 中源协和 200 允许 10.0%
600648 外高桥 200 允许 10.0%
600649 城投控股 600 允许 10.0%
600657 信达地产 400 允许 10.0%
600663 陆家嘴 400 允许 10.0%
600667 太极实业 700 允许 10.0%
600673 东阳光 700 允许 10.0%
600699 均胜电子 400 允许 10.0%
600704 物产中大 1500 允许 10.0%
600707 彩虹股份 700 允许 10.0%
600717 天津港 700 允许 10.0%
600718 东软集团 400 允许 10.0%
600728 佳都科技 700 允许 10.0%
600729 重庆百货 100 允许 10.0%
600732 爱旭股份 400 允许 10.0%
600733 北汽蓝谷 1000 允许 10.0%
600737 中粮糖业 500 允许 10.0%
600739 辽宁成大 500 允许 10.0%
600754 锦江酒店 200 允许 10.0%
600755 厦门国贸 600 允许 10.0%
600764 中国海防 100 允许 10.0%
600765 中航重机 300 允许 10.0%
600776 东方通信 200 允许 10.0%
600779 水井坊 100 允许 10.0%
600782 新钢股份 800 允许 10.0%
600787 中储股份 400 允许 10.0%
600801 华新水泥 300 允许 10.0%
600803 新奥股份 300 允许 10.0%
600804 鹏博士 700 允许 10.0%
600808 马钢股份 1200 允许 10.0%
600811 东方集团 1400 允许 10.0%
600820 隧道股份 900 允许 10.0%
600823 世茂股份 600 允许 10.0%
600827 百联股份 400 允许 10.0%
600835 上海机电 200 允许 10.0%
600839 四川长虹 1800 允许 10.0%
600859 王府井 200 允许 10.0%
600862 中航高科 300 允许 10.0%
600863 内蒙华电 1100 允许 10.0%
600867 通化东宝 700 允许 10.0%
600871 石化油服 900 允许 10.0%
600875 东方电气 500 允许 10.0%
600879 航天电子 1100 允许 10.0%
600881 亚泰集团 1600 允许 10.0%
600884 杉杉股份 600 允许 10.0%
600885 宏发股份 300 允许 10.0%
600895 张江高科 400 允许 10.0%
600901 江苏租赁 600 允许 10.0%
600903 贵州燃气 100 允许 10.0%
600908 无锡银行 700 允许 10.0%
600909 华安证券 1400 允许 10.0%
600917 重庆燃气 200 允许 10.0%
600928 西安银行 700 允许 10.0%
600956 新天绿能 100 允许 10.0%
600959 江苏有线 1000 允许 10.0%
600967 内蒙一机 400 允许 10.0%
600968 海油发展 1000 允许 10.0%
600970 中材国际 500 允许 10.0%
600985 淮北矿业 500 允许 10.0%
600988 赤峰黄金 600 允许 10.0%
600998 九州通 500 允许 10.0%
601000 唐山港 1400 允许 10.0%
601003 柳钢股份 200 允许 10.0%
601005 重庆钢铁 3300 允许 10.0%
601016 节能风电 1500 允许 10.0%
601068 中铝国际 200 允许 10.0%
601098 中南传媒 400 允许 10.0%
601099 太平洋 3300 允许 10.0%
601106 中国一重 1300 允许 10.0%
601117 中国化学 1200 允许 10.0%
601118 海南橡胶 800 允许 10.0%
601127 小康股份 200 允许 10.0%
601128 常熟银行 1300 允许 10.0%
601139 深圳燃气 300 允许 10.0%
601168 西部矿业 900 允许 10.0%
601179 中国西电 1000 允许 10.0%
601187 厦门银行 100 允许 10.0%
601198 东兴证券 700 允许 10.0%
601200 上海环境 300 允许 10.0%
601228 广州港 600 允许 10.0%
601233 桐昆股份 800 允许 10.0%
601298 青岛港 300 允许 10.0%
601333 广深铁路 1700 允许 10.0%
601456 国联证券 300 允许 10.0%
601512 中新集团 100 允许 10.0%
601568 北元集团 200 允许 10.0%
601577 长沙银行 600 允许 10.0%
601598 中国外运 800 允许 10.0%
601608 中信重工 800 允许 10.0%
601611 中国核建 400 允许 10.0%
601615 明阳智能 500 允许 10.0%
601636 旗滨集团 800 允许 10.0%
601689 拓普集团 200 允许 10.0%
601699 潞安环能 600 允许 10.0%
601717 郑煤机 500 允许 10.0%
601718 际华集团 1300 允许 10.0%
601778 晶科科技 400 允许 10.0%
601801 皖新传媒 300 允许 10.0%
601828 美凯龙 200 允许 10.0%
601860 紫金银行 900 允许 10.0%
601866 中远海发 1900 允许 10.0%
601868 中国能建 6300 允许 10.0%
601869 长飞光纤 100 允许 10.0%
601880 辽港股份 2600 允许 10.0%
601928 凤凰传媒 400 允许 10.0%
601958 金钼股份 500 允许 10.0%
601969 海南矿业 200 允许 10.0%
601975 招商南油 1700 允许 10.0%
601991 大唐发电 1200 允许 10.0%
601992 金隅集团 2000 允许 10.0%
601997 贵阳银行 1200 允许 10.0%
603000 人民网 300 允许 10.0%
603056 德邦股份 200 允许 10.0%
603077 和邦生物 2600 允许 10.0%
603156 养元饮品 200 允许 10.0%
603198 迎驾贡酒 100 允许 10.0%
603225 新凤鸣 400 允许 10.0%
603228 景旺电子 100 允许 10.0%
603256 宏和科技 100 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603290 斯达半导 0 必须
603317 天味食品 100 允许 10.0%
603355 莱克电气 0 必须
603377 东方时尚 200 允许 10.0%
603379 三美股份 100 允许 10.0%
603444 吉比特 0 必须
603486 科沃斯 100 允许 10.0%
603515 欧普照明 100 允许 10.0%
603568 伟明环保 200 允许 10.0%
603589 口子窖 200 允许 10.0%
603605 珀莱雅 0 必须
603638 艾迪精密 200 允许 10.0%
603650 彤程新材 100 允许 10.0%
603707 健友股份 200 允许 10.0%
603708 家家悦 100 允许 10.0%
603712 七一二 200 允许 10.0%
603719 良品铺子 0 必须
603737 三棵树 0 必须
603786 科博达 0 必须
603858 步长制药 300 允许 10.0%
603866 桃李面包 200 允许 10.0%
603868 飞科电器 0 必须
603883 老百姓 100 允许 10.0%
603885 吉祥航空 300 允许 10.0%
603888 新华网 100 允许 10.0%
603893 瑞芯微 0 必须
603927 中科软 200 允许 10.0%
603983 丸美股份 0 必须
605358 立昂微 100 必须 11885.0
688002 睿创微纳 200 允许 10.0%
688029 南微医学 0 必须
688088 虹软科技 200 允许 10.0%
688099 晶晨股份 200 允许 10.0%
688208 道通科技 200 必须 14982.0
688321 微芯生物 200 允许 10.0%
扒开未发育完全的小缝视频,跳D放在里面上课被发现,头趴在她腿间用力吸着视频,嫡女H侍卫肉P