<tr id="6m9ga"><sup id="6m9ga"></sup></tr>
  1. <tr id="6m9ga"><option id="6m9ga"></option></tr>
   您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
   国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单
   日期:
   基本信息
   最新公告日期   2024-05-31
   基金名称  国寿沪港深300ETF
   基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
   一级市场基金代码  517301
   2024-05-30 日信息内容
   现金差额(单位:元)   -31,466.03
   最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,033,515.92
   基金份额净值(单位:元)   0.6778
   2024-05-31 日信息内容
   红利金额(单位:元)    0.0000
   预估现金部分(单位:元)   -31,039.63
   现金替代比例上限    50.00%
   是否需要公布IOPV    是
   最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
   申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
   申购上限    60,000,000.00
   赎回上限    100,000,000.00
   本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
   成份股信息内容
   证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
   000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 10008.0
   000002 万科A 600 深市退补 10.0% 10.0% 4962.0
   00001 长和 111 港市退补 20.0% 3844.23
   00002 中电控股 84 港市退补 20.0% 4764.74
   00003 香港中华 464 港市退补 20.0% 2584.65
   00005 汇丰控股 800 港市退补 20.0% 49623.56
   00006 电能实业 61 港市退补 20.0% 2404.08
   000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 8055.0
   000100 TCL科技 1700 深市退补 10.0% 10.0% 7344.0
   00011 恒生银行 32 港市退补 20.0% 3154.35
   00012 恒基地产 60 港市退补 20.0% 1343.44
   00016 新鸿基地 72 港市退补 20.0% 4941.24
   000166 申万宏源 800 深市退补 10.0% 10.0% 3640.0
   00020 商汤-W 838 港市退补 20.0% 1037.33
   00027 银河娱乐 108 港市退补 20.0% 3755.08
   000301 东方盛虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 1810.0
   000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 32590.0
   000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 8105.0
   000425 徐工机械 700 深市退补 10.0% 10.0% 5145.0
   000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5314.0
   000568 泸州老窖 0 深市必须
   000596 古井贡酒 0 深市必须
   000617 中油资本 200 深市退补 10.0% 10.0% 1130.0
   000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 6760.0
   000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 16440.0
   00066 港铁公司 77 港市退补 20.0% 1815.19
   000661 长春高新 0 深市必须
   000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1518.0
   000725 京东方A 3500 深市退补 10.0% 10.0% 14385.0
   000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2434.0
   000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 3861.0
   000792 盐湖股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 8760.0
   00083 信和置业 177 港市退补 20.0% 1362.94
   000858 五 粮 液 0 深市必须
   000877 天山股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 1208.0
   000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2551.0
   000938 紫光股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4362.0
   000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 3169.0
   001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1868.0
   00175 吉利汽车 250 港市退补 20.0% 2195.83
   001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 2895.0
   002027 分众传媒 900 深市退补 10.0% 10.0% 5724.0
   002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 5568.0
   002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4380.0
   002129 TCL中环 300 深市退补 10.0% 10.0% 3444.0
   002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 9904.0
   002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 3480.0
   002180 纳思达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2740.0
   002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 8396.0
   002236 大华股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3254.0
   002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3426.0
   002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 2956.0
   002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 9342.0
   002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5208.0
   002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 7390.0
   002371 北方华创 0 深市必须
   00241 阿里健康 268 港市退补 20.0% 875.71
   002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 1164.0
   002415 海康威视 300 深市退补 10.0% 10.0% 9798.0
   002459 晶澳科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 3146.0
   002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3413.0
   002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3669.0
   002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 16130.0
   002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 3051.0
   002594 比亚迪 0 深市必须
   00267 中信股份 361 港市退补 20.0% 2622.06
   002709 天赐材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 1987.0
   002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 14223.0
   002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 2655.0
   002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3970.0
   00291 华润啤酒 67 港市退补 20.0% 1957.55
   002920 德赛西威 0 深市必须
   002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3018.0
   00316 东方海外 5 港市退补 20.0% 618.47
   00322 康师傅控 163 港市退补 20.0% 1421.3
   003816 中国广核 700 深市退补 10.0% 10.0% 2954.0
   00386 中国石油 1024 港市退补 20.0% 4678.81
   00388 香港交易 52 港市退补 20.0% 12466.69
   00669 创科实业 76 港市退补 20.0% 6599.24
   00688 中国海外 181 港市退补 20.0% 2484.35
   00700 腾讯控股 275 港市退补 20.0% 92111.23
   00762 中国联通 253 港市退补 20.0% 1464.57
   00836 华润电力 80 港市退补 20.0% 1631.06
   00857 中国石油 873 港市退补 20.0% 6324.98
   00881 中升控股 40 港市退补 20.0% 508.98
   00883 中国海洋 737 港市退补 20.0% 13718.07
   00939 建设银行 4967 港市退补 20.0% 25317.12
   00941 中国移动 338 港市退补 20.0% 22534.94
   00960 龙湖集团 109 港市退补 20.0% 1261.96
   00968 信义光能 221 港市退补 20.0% 1100.3
   00981 中芯国际 198 港市退补 20.0% 3034.86
   00992 联想集团 250 港市退补 20.0% 2621.35
   01024 快手-W 126 港市退补 20.0% 6376.43
   01038 长江基建 31 港市退补 20.0% 1255.61
   01088 中国神华 139 港市退补 20.0% 4744.37
   01093 石药集团 394 港市退补 20.0% 2399.13
   01109 华润置地 147 港市退补 20.0% 3893.52
   01113 长实集团 88 港市退补 20.0% 2491.01
   01177 中国生物 463 港市退补 20.0% 1179.97
   01209 华润万象 28 港市退补 20.0% 713.59
   01211 比亚迪股 45 港市退补 20.0% 8986.31
   01288 农业银行 1270 港市退补 20.0% 3883.96
   01299 友邦保险 471 港市退补 20.0% 25636.23
   01378 中国宏桥 113 港市退补 20.0% 1320.61
   01398 工商银行 3589 港市退补 20.0% 14602.02
   01658 邮储银行 491 港市退补 20.0% 1993.19
   01810 小米集团 726 港市退补 20.0% 11696.12
   01876 百威亚太 71 港市退补 20.0% 653.99
   01928 金沙中国 133 港市退补 20.0% 2300.05
   01929 周大福 124 港市退补 20.0% 1139.92
   01972 太古地产 48 港市退补 20.0% 609.9
   01997 九龙仓置 75 港市退补 20.0% 1597.38
   02015 理想汽车 53 港市退补 20.0% 3755.49
   02020 安踏体育 59 港市退补 20.0% 4489.42
   02269 药明生物 176 港市退补 20.0% 1794.17
   02313 申洲国际 37 港市退补 20.0% 2606.6
   02318 中国平安 308 港市退补 20.0% 11283.63
   02319 蒙牛乳业 129 港市退补 20.0% 1742.43
   02331 李宁 109 港市退补 20.0% 2053.66
   02382 舜宇光学 32 港市退补 20.0% 1317.96
   02388 中银香港 175 港市退补 20.0% 3910.4
   02618 京东物流 81 港市退补 20.0% 649.52
   02628 中国人寿 308 港市退补 20.0% 3151.0
   02688 新奥能源 33 港市退补 20.0% 2228.69
   02888 渣打集团 110 港市退补 20.0% 7619.2
   02899 紫金矿业 237 港市退补 20.0% 3662.84
   03328 交通银行 722 港市退补 20.0% 3864.08
   03690 美团-W 258 港市退补 20.0% 25572.88
   03692 翰森制药 49 港市退补 20.0% 713.59
   03968 招商银行 190 港市退补 20.0% 6087.35
   03988 中国银行 3457 港市退补 20.0% 11673.61
   06160 百济神州 51 港市退补 20.0% 4196.34
   06618 京东健康 53 港市退补 20.0% 1300.07
   06690 海尔智家 118 港市退补 20.0% 3136.15
   06862 海底捞 92 港市退补 20.0% 1490.53
   09633 农夫山泉 166 港市退补 20.0% 6376.06
   09868 小鹏汽车 55 港市退补 20.0% 1591.92
   09987 百胜中国 17 港市退补 20.0% 4165.39
   300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 3845.0
   300015 爱尔眼科 400 深市退补 10.0% 10.0% 4836.0
   300033 同花顺 0 深市必须
   300059 东方财富 1200 深市退补 10.0% 10.0% 14928.0
   300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 3283.0
   300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 11634.0
   300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 10070.0
   300308 中际旭创 100 深市退补 10.0% 10.0% 15997.0
   300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 3238.0
   300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5383.0
   300408 三环集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 2912.0
   300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 2305.0
   300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 3030.0
   300450 先导智能 100 深市退补 10.0% 10.0% 2012.0
   300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 10805.0
   300750 宁德时代 200 深市退补 10.0% 10.0% 39870.0
   300760 迈瑞医疗 0 深市必须
   300782 卓胜微 0 深市必须
   300896 爱美客 0 深市必须
   300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 6673.0
   300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 3055.0
   301269 华大九天 0 深市必须
   600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
   600009 上海机场 100 允许 10.0%
   600010 包钢股份 2100 允许 10.0%
   600011 华能国际 400 允许 10.0%
   600015 华夏银行 600 允许 10.0%
   600016 民生银行 2300 允许 10.0%
   600018 上港集团 300 允许 10.0%
   600019 宝钢股份 800 允许 10.0%
   600025 华能水电 200 允许 10.0%
   600028 中国石化 1800 允许 10.0%
   600029 南方航空 500 允许 10.0%
   600030 中信证券 900 允许 10.0%
   600031 三一重工 600 允许 10.0%
   600036 招商银行 1100 允许 10.0%
   600039 四川路桥 200 允许 10.0%
   600048 保利发展 700 允许 10.0%
   600050 中国联通 1800 允许 10.0%
   600085 同仁堂 100 允许 10.0%
   600089 特变电工 500 允许 10.0%
   600104 上汽集团 400 允许 10.0%
   600111 北方稀土 200 允许 10.0%
   600150 中国船舶 200 允许 10.0%
   600188 兖矿能源 100 允许 10.0%
   600196 复星医药 100 允许 10.0%
   600233 圆通速递 200 允许 10.0%
   600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
   600309 万华化学 200 允许 10.0%
   600346 恒力石化 200 允许 10.0%
   600406 国电南瑞 400 允许 10.0%
   600426 华鲁恒升 100 允许 10.0%
   600436 片仔癀 0 必须
   600438 通威股份 300 允许 10.0%
   600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
   600547 山东黄金 200 允许 10.0%
   600570 恒生电子 100 允许 10.0%
   600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
   600588 用友网络 200 允许 10.0%
   600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
   600660 福耀玻璃 100 允许 10.0%
   600674 川投能源 200 允许 10.0%
   600690 海尔智家 400 允许 10.0%
   600703 三安光电 300 允许 10.0%
   600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
   600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
   600795 国电电力 800 允许 10.0%
   600809 山西汾酒 0 必须
   600837 海通证券 900 允许 10.0%
   600845 宝信软件 100 允许 10.0%
   600886 国投电力 300 允许 10.0%
   600887 伊利股份 600 允许 10.0%
   600893 航发动力 100 允许 10.0%
   600900 长江电力 900 允许 10.0%
   600905 三峡能源 1300 允许 10.0%
   600919 江苏银行 1700 允许 10.0%
   600926 杭州银行 300 允许 10.0%
   600941 中国移动 100 允许 10.0%
   600958 东方证券 500 允许 10.0%
   600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
   600999 招商证券 300 允许 10.0%
   601006 大秦铁路 800 允许 10.0%
   601009 南京银行 500 允许 10.0%
   601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
   601018 宁波港 400 允许 10.0%
   601066 中信建投 100 允许 10.0%
   601088 中国神华 300 允许 10.0%
   601100 恒立液压 100 允许 10.0%
   601111 中国国航 400 允许 10.0%
   601138 工业富联 400 允许 10.0%
   601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
   601169 北京银行 1400 允许 10.0%
   601186 中国铁建 400 允许 10.0%
   601211 国泰君安 400 允许 10.0%
   601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
   601229 上海银行 900 允许 10.0%
   601238 广汽集团 200 允许 10.0%
   601288 农业银行 3000 允许 10.0%
   601318 中国平安 1000 允许 10.0%
   601319 中国人保 300 允许 10.0%
   601328 交通银行 2500 允许 10.0%
   601336 新华保险 100 允许 10.0%
   601360 三六零 300 允许 10.0%
   601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
   601398 工商银行 3300 允许 10.0%
   601600 中国铝业 700 允许 10.0%
   601601 中国太保 300 允许 10.0%
   601618 中国中冶 700 允许 10.0%
   601628 中国人寿 200 允许 10.0%
   601633 长城汽车 100 允许 10.0%
   601658 邮储银行 1000 允许 10.0%
   601668 中国建筑 1900 允许 10.0%
   601669 中国电建 800 允许 10.0%
   601688 华泰证券 500 允许 10.0%
   601689 拓普集团 100 允许 10.0%
   601698 中国卫通 100 允许 10.0%
   601728 中国电信 1400 允许 10.0%
   601766 中国中车 1100 允许 10.0%
   601788 光大证券 200 允许 10.0%
   601800 中国交建 300 允许 10.0%
   601816 京沪高铁 2300 允许 10.0%
   601818 光大银行 1700 允许 10.0%
   601857 中国石油 1100 允许 10.0%
   601865 福莱特 100 允许 10.0%
   601868 中国能建 1200 允许 10.0%
   601877 正泰电器 100 允许 10.0%
   601881 中国银河 200 允许 10.0%
   601888 中国中免 100 允许 10.0%
   601898 中煤能源 200 允许 10.0%
   601899 紫金矿业 1500 允许 10.0%
   601919 中远海控 600 允许 10.0%
   601985 中国核电 900 允许 10.0%
   601988 中国银行 2000 允许 10.0%
   601989 中国重工 1100 允许 10.0%
   601995 中金公司 100 允许 10.0%
   601998 中信银行 700 允许 10.0%
   603195 公牛集团 0 必须
   603259 药明康德 200 允许 10.0%
   603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
   603288 海天味业 200 允许 10.0%
   603369 今世缘 100 允许 10.0%
   603392 万泰生物 100 允许 10.0%
   603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
   603659 璞泰来 100 允许 10.0%
   603799 华友钴业 100 允许 10.0%
   603806 福斯特 100 允许 10.0%
   603833 欧派家居 100 允许 10.0%
   603986 兆易创新 100 允许 10.0%
   603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
   605117 德业股份 100 允许 10.0%
   605499 东鹏饮料 0 必须
   688008 澜起科技 200 允许 10.0%
   688012 中微公司 0 必须
   688036 传音控股 0 必须
   688041 海光信息 200 允许 10.0%
   688111 金山办公 0 必须
   688223 晶科能源 200 允许 10.0%
   688271 联影医疗 0 必须
   688303 大全能源 200 允许 10.0%
   688396 华润微 200 允许 10.0%
   688599 天合光能 200 允许 10.0%
   688981 中芯国际 200 允许 10.0%
   扒开未发育完全的小缝视频,跳D放在里面上课被发现,头趴在她腿间用力吸着视频,嫡女H侍卫肉P