<ins id="f3rzr"></ins>
<cite id="f3rzr"><noframes id="f3rzr">
<ins id="f3rzr"></ins>
<cite id="f3rzr"><noframes id="f3rzr"><cite id="f3rzr"></cite>
<cite id="f3rzr"></cite><cite id="f3rzr"><span id="f3rzr"></span></cite>
<ins id="f3rzr"></ins>
<cite id="f3rzr"></cite><cite id="f3rzr"><span id="f3rzr"><cite id="f3rzr"></cite></span></cite>
<cite id="f3rzr"><noframes id="f3rzr"><cite id="f3rzr"></cite>
<cite id="f3rzr"></cite><cite id="f3rzr"><span id="f3rzr"><cite id="f3rzr"></cite></span></cite>
<cite id="f3rzr"></cite>
<cite id="f3rzr"><noframes id="f3rzr">
您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿安保沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2021-10-12
基金名称  国寿安保沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2021-10-11 日信息内容
现金差额(单位:元)   32,409.30
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,589,048.44
基金份额净值(单位:元)   0.8630
2021-10-12 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   34,701.18
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    400,000,000.00
赎回上限    400,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1000 深市退补 10.0% 10.0% 19400.0
000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 15470.0
00001 长和 136 港市退补 20.0% 5964.97
00002 中电控股 102 港市退补 20.0% 6315.6
00003 香港中华 568 港市退补 20.0% 5467.11
00005 汇丰控股 1050 港市退补 20.0% 39138.59
00006 电能实业 76 港市退补 20.0% 2836.04
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 10380.0
000100 TCL科技 1400 深市退补 10.0% 10.0% 9058.0
00011 恒生银行 39 港市退补 20.0% 4638.98
00012 恒基地产 73 港市退补 20.0% 1931.96
000157 中联重科 400 深市退补 10.0% 10.0% 3284.0
00016 新鸿基地 73 港市退补 20.0% 6113.32
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 4833.0
00017 新世界发 77 港市退补 20.0% 2149.43
00027 银河娱乐 110 港市退补 20.0% 3676.54
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 35540.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 8620.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 9702.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 22450.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 300 深市退补 10.0% 10.0% 1623.0
000625 长安汽车 300 深市退补 10.0% 10.0% 5325.0
000651 格力电器 500 深市退补 10.0% 10.0% 19925.0
00066 港铁公司 94 港市退补 20.0% 3262.46
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 2120.0
000725 京东方A 3000 深市退补 10.0% 10.0% 15660.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 3012.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 6240.0
000786 北新建材 100 深市退补 10.0% 10.0% 3310.0
00083 信和置业 188 港市退补 20.0% 1678.73
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 45560.0
000876 新 希 望 200 深市退补 10.0% 10.0% 3022.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2755.0
000938 紫光股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2481.0
00101 恒隆地产 113 港市退补 20.0% 1651.13
00175 吉利汽车 299 港市退补 20.0% 5622.12
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 3849.0
002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 5400.0
002007 华兰生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 2875.0
002024 苏宁易购 400 深市退补 10.0% 10.0% 2048.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7530.0
002032 苏泊尔 0 深市必须
002049 紫光国微 0 深市必须
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4720.0
002129 中环股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 9220.0
002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 15040.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 8215.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 10900.0
002236 大华股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4808.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 8562.0
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 9014.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 18050.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 6586.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 13716.0
002371 北方华创 0 深市必须
00241 阿里健康 206 港市退补 20.0% 1945.25
002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 6590.0
002415 海康威视 500 深市退补 10.0% 10.0% 28575.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 15800.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 18785.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 5985.0
002555 三七互娱 100 深市退补 10.0% 10.0% 2362.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 25575.0
002600 领益智造 300 深市退补 10.0% 10.0% 1971.0
002602 世纪华通 400 深市退补 10.0% 10.0% 2952.0
002607 中公教育 200 深市退补 10.0% 10.0% 2276.0
00267 中信股份 440 港市退补 20.0% 2926.66
00268 金蝶国际 176 港市退补 20.0% 3863.33
00270 粤海投资 166 港市退补 20.0% 1375.03
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 16551.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 3669.0
002812 恩捷股份 0 深市必须
002821 凯莱英 0 深市必须
002841 视源股份 0 深市必须
00285 比亚迪电 34 港市退补 20.0% 753.37
00288 万洲国际 326 港市退补 20.0% 1425.79
00291 华润啤酒 82 港市退补 20.0% 3922.56
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3263.0
00322 康师傅控 113 港市退补 20.0% 1366.58
003816 中国广核 1200 深市退补 10.0% 10.0% 3840.0
00384 中国燃气 114 港市退补 20.0% 1949.97
00386 中国石油 1291 港市退补 20.0% 4298.88
00388 香港交易 64 港市退补 20.0% 24979.78
00656 复星国际 126 港市退补 20.0% 956.03
00669 创科实业 93 港市退补 20.0% 11393.43
00688 中国海外 222 港市退补 20.0% 3284.26
00700 腾讯控股 340 港市退补 20.0% 139689.57
00762 中国联通 308 港市退补 20.0% 1035.81
00813 世茂集团 72 港市退补 20.0% 778.9
00881 中升控股 35 港市退补 20.0% 1814.87
00883 中国海洋 903 港市退补 20.0% 6657.04
00909 明源云 58 港市退补 20.0% 1338.0
00939 建设银行 6080 港市退补 20.0% 27548.27
00941 中国移动 311 港市退补 20.0% 12558.52
00960 龙湖集团 92 港市退补 20.0% 2644.36
00968 信义光能 267 港市退补 20.0% 3335.15
00981 中芯国际 241 港市退补 20.0% 4381.82
00992 联想集团 365 港市退补 20.0% 2306.86
01038 长江基建 40 港市退补 20.0% 1421.41
01044 恒安国际 37 港市退补 20.0% 1331.66
01066 威高股份 137 港市退补 20.0% 1584.2
01093 石药集团 485 港市退补 20.0% 3704.04
01109 华润置地 181 港市退补 20.0% 4692.74
01113 长实集团 129 港市退补 20.0% 4851.2
01128 永利澳门 78 港市退补 20.0% 413.5
01177 中国生物 666 港市退补 20.0% 3315.52
01193 华润燃气 47 港市退补 20.0% 1549.47
01209 华润万象 34 港市退补 20.0% 1225.1
01211 比亚迪股 42 港市退补 20.0% 9003.62
01288 农业银行 1551 港市退补 20.0% 3443.1
01299 友邦保险 612 港市退补 20.0% 44940.05
01398 工商银行 4395 港市退补 20.0% 15872.63
01579 颐海国际 26 港市退补 20.0% 901.31
01658 邮储银行 604 港市退补 20.0% 2641.64
01801 信达生物 74 港市退补 20.0% 4676.92
01810 小米集团 1015 港市退补 20.0% 18202.34
01833 平安好医 29 港市退补 20.0% 1252.72
01876 百威亚太 87 港市退补 20.0% 1448.5
01918 融创中国 142 港市退补 20.0% 1754.93
01928 金沙中国 163 港市退补 20.0% 2168.39
01929 周大福 56 港市退补 20.0% 751.46
01972 太古地产 59 港市退补 20.0% 989.65
01997 九龙仓置 92 港市退补 20.0% 3158.75
02007 碧桂园 446 港市退补 20.0% 2770.76
02020 安踏体育 55 港市退补 20.0% 5717.55
02269 药明生物 170 港市退补 20.0% 15785.48
02313 申洲国际 46 港市退补 20.0% 5928.85
02318 中国平安 377 港市退补 20.0% 18689.98
02319 蒙牛乳业 139 港市退补 20.0% 5446.02
02331 李宁 126 港市退补 20.0% 8281.73
02382 舜宇光学 39 港市退补 20.0% 6512.66
02388 中银香港 213 港市退补 20.0% 4340.28
02601 中国太保 141 港市退补 20.0% 2954.9
02628 中国人寿 376 港市退补 20.0% 4298.04
02688 新奥能源 40 港市退补 20.0% 3913.03
03328 交通银行 883 港市退补 20.0% 3444.97
03333 中国恒大 95 港市必须 232.14
03690 美团-W 309 港市退补 20.0% 71001.63
03692 翰森制药 60 港市退补 20.0% 1028.79
03968 招商银行 232 港市退补 20.0% 12164.52
03988 中国银行 4229 港市退补 20.0% 9528.18
06098 碧桂园服 98 港市退补 20.0% 5110.05
06160 百济神州 42 港市退补 20.0% 7521.57
06186 中国飞鹤 225 港市退补 20.0% 2456.41
06618 京东健康 64 港市退补 20.0% 4190.69
06666 恒大物业 275 港市必须 1166.29
06690 海尔智家 114 港市退补 20.0% 2563.76
06808 高鑫零售 94 港市退补 20.0% 309.89
06862 海底捞 53 港市退补 20.0% 1238.02
06969 思摩尔国 90 港市退补 20.0% 2583.15
06993 蓝月亮 89 港市退补 20.0% 516.05
09633 农夫山泉 178 港市退补 20.0% 5617.57
09992 泡泡玛特 43 港市退补 20.0% 1923.38
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 10101.0
300015 爱尔眼科 300 深市退补 10.0% 10.0% 15432.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 800 深市退补 10.0% 10.0% 27528.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 14260.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 12802.0
300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 11586.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 13901.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 16578.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 4590.0
300433 蓝思科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 2113.0
300454 深信服 0 深市必须
300498 温氏股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 6060.0
300601 康泰生物 0 深市必须
300628 亿联网络 0 深市必须
300750 宁德时代 100 深市退补 10.0% 10.0% 52100.0
300759 康龙化成 0 深市必须
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 36588.0
300782 卓胜微 0 深市必须
300866 安克创新 0 深市必须
300888 稳健医疗 0 深市必须
300896 爱美客 0 深市必须
300999 金龙鱼 0 深市必须
600000 浦发银行 1200 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2100 允许 10.0%
600018 上港集团 400 允许 10.0%
600019 宝钢股份 900 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1300 允许 10.0%
600029 南方航空 600 允许 10.0%
600030 中信证券 900 必须 23094.0
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1200 允许 10.0%
600048 保利发展 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1900 允许 10.0%
600104 上汽集团 400 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600196 复星医药 100 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 300 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600584 长电科技 100 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600606 绿地控股 400 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 100 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 300 允许 10.0%
600741 华域汽车 200 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 0 必须
600763 通策医疗 0 必须
600809 山西汾酒 0 必须
600837 海通证券 1000 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1100 允许 10.0%
600918 中泰证券 100 允许 10.0%
600919 江苏银行 1200 允许 10.0%
600926 杭州银行 300 允许 10.0%
600958 东方证券 400 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 400 允许 10.0%
601006 大秦铁路 600 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基股份 400 允许 10.0%
601066 中信建投 100 必须 2986.0
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 300 允许 10.0%
601138 工业富联 300 允许 10.0%
601155 新城控股 100 允许 10.0%
601166 兴业银行 1500 允许 10.0%
601169 北京银行 1500 允许 10.0%
601186 中国铁建 500 允许 10.0%
601211 国泰君安 500 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 1000 允许 10.0%
601236 红塔证券 100 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 2900 允许 10.0%
601318 中国平安 1100 允许 10.0%
601319 中国人保 200 允许 10.0%
601328 交通银行 2800 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 200 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3500 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1100 允许 10.0%
601668 中国建筑 2100 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601696 中银证券 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 0 必须
601727 上海电气 500 允许 10.0%
601766 中国中车 1200 允许 10.0%
601788 光大证券 200 允许 10.0%
601800 中国交建 400 允许 10.0%
601816 京沪高铁 2000 允许 10.0%
601818 光大银行 1700 允许 10.0%
601857 中国石油 1000 允许 10.0%
601877 正泰电器 100 允许 10.0%
601881 中国银河 100 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%
601901 方正证券 400 允许 10.0%
601916 浙商银行 800 允许 10.0%
601919 中远海控 600 允许 10.0%
601933 永辉超市 400 允许 10.0%
601939 建设银行 700 允许 10.0%
601985 中国核电 500 允许 10.0%
601988 中国银行 2100 允许 10.0%
601989 中国重工 900 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 300 允许 10.0%
603087 甘李药业 0 必须
603160 汇顶科技 0 必须
603195 公牛集团 0 必须
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603288 海天味业 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 0 必须
603501 韦尔股份 0 必须
603658 安图生物 0 必须
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 0 必须
603899 晨光文具 0 必须
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
688008 澜起科技 0 必须
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 0 必须
688363 华熙生物 0 必须
688396 华润微 0 必须
扒开未发育完全的小缝视频,跳D放在里面上课被发现,头趴在她腿间用力吸着视频,嫡女H侍卫肉P